Fåglar

Vi på Gardenhome har lyckats samla ihop ett brett utbud av naturtrogna småfåglar som är så realistiska att du inte kommer märka någon skillnad på håll. Figurerna formgjuts i polyresin som är en hartsblandning. Polyresin är ett vanligt tillverkningsmaterial för trädgårdsskulpturer då polyresin tål både temperaturväxlingar och varierande utomhusklimat.

Så oavsett om du vill skapa spänning i din rabatt med flera småfågelimitationer eller bara smycka en av dina krukväxter så kommer dina gäster lägga märke till att det sitter en fågel så nära dem. Föreställ dig att i en av dina rabatter sitter det en stolt tofsvipa som tittar fram bland blad och blomstjälkar – din gäst kommer att viska och peka för att inte skrämma den lilla fågeln.

 

Men skratta inte för högt när du berättar att det bara är en dekoration. För du hade antagligen också förundrats av den lilla rackaren om det inte var så att det var du som placerat fågeln där från början.

Tofsvipa

Tofsvipan är en av våra tidigaste flyttfåglar som återvänder till Sverige redan under senvintern från Syd- och Mellaneuropa. Om du vill se tofsvipan ska du söka dig till strandängar där den söker efter föda tidigt, för under häckningssäsongen blir tofsviporna mer skygga. Efter häckningssäsongen blir tofsvipan mer och mer synlig tills den återigen förflyttar sig söderut mot varmare breddgrader i början av hösten.

Man kan hitta tofsvipan i stort sett i hela Sverige även om den är ovanlig i Norrlands inland. Tyvärr har beståndet av tofsvipa minskat kraftigt i Sverige sedan 1970-talet då det fanns omkring 120 000 par jämfört med dagens bestånd på cirka 50 000 par. Det beror främst på att tofsvipans naturliga häckningsområden har brutits upp för att göra plats till odlingsmark. Tack vare fågelskyddsområden och ett aktivt miljöarbete är dock tofsvipan på väg tillbaka.

Koltrast

Koltrasten anses vara den mest utbredda trastfågeln i hela Europa. Förr i tiden var koltrasten främst en skogsfågel, men den har successivt sedan 1850-talet mer och mer börjat bosätta sig nära eller rentav inne i bebyggda trakter. Först vågade den sig in i parker men senare även i trädgårdar, där vi nu för tiden kan glädjas åt dess närvaro.

Koltrasten är även en av de fågelarter som flest svenskar känner igen med sin kolsvarta kropp, gula näbb och gula ögonring. Koltrasthanarnas högljudda och melodiska sång anses av många som vacker och harmonisk. Lite kuriosa är att koltrasten faktiskt utseddes till Sveriges nationalfågel av Dagens Nyheter läsare redan 1962.

Blåmes

Denna söta lilla fågel är väldigt lätt att känna igen med sin blågula fjäderdräkt. Blåmesen är väldigt vanlig i stora delar av Europa. Blåmesen föredrar löv- och blandskog, gärna med mycket ekträd. Men den är även mycket vanlig i både parker och privata trädgårdar.

Under häckningsperioden består blåmesens föda uteslutande av animaliskt protein, främst olika insekter och spindlar. Men annars varieras kosten med frön och annan vegetabilisk föda. Blåmesen är duktig på att hitta föda och tack vare sin ringa storlek kan den balansera längst ut på tunna grenar för att få tag på godbitarna. Det är inte ovanligt att man ser blåmesar som till och med hänger upp och ner.

Sädesärla

Sädesärlan häckar i större delen av Europa och Asien, vissa par häckar till och med ända nere i norra Afrika. Sädesärlan är delvis en stannfågel på de sydligare breddgraderna men är i övrigt en flyttfågel som övervintrar i Afrika. Det förekommer ibland att sädesärlor till och med häckar ända uppe i Alaska, så detta är i sanning en global fågel.

Man känner lätt igen sädesärlan på den lilla och slanka svartvita kroppen med sina långa stjärtfjädrar som den mer eller mindre konstant vickar med. Sädesärlans kost består av insekter så den är vanlig i anslutning till vatten och bebyggelse nära människor där den har tillgång till mycket föda.


Fåglar – köp vackra prydnadsfåglar hos oss | Gardenhome

Här kan du köpa vackra prydnadsfåglar till din trädgård. Vi har ett stort och genomtänkt sortiment och snabba leveranser. Besök oss idag!

Prydnadsfåglar