Värme i växthus

När man tänker på växthus tänker man sällan på ett isolerat växthus utan ofta på den karatärisktiska värme som kan kännas så väl tillsammans med fuktig luft en högsommardag och problemet kan vara att ventilera ut tillräckligt mycket överskottsvärme. Men säsongen har ju en början och ett slut och dessa två vill vi hålla så långt ifrån varandra som möjligt, det vill säga vi vill förlänga växthussäsongen. Då kan man behöva tillföra värme i växthuset och vem drömmer inte om ett uppvärmt växthus tidig vår och sen höst? 

Man behöver inte ha ett isolerat växthus för att kunna hålla plusgrader tidig vår och sen höst. Det kan fungera alldeles utmärkt med en frostvakt eller en Vitavia värmare. Ett uppvärmt växthus med perfekt temperatur kanske är få förunnat men med lite hjälpmedel kan det bli riktigt bra. Man kan komma långt med en frostvakt eller värmare och en bra termometer. 

 


Isolerat växthus eller uppvärmt växthus | Gardenhome

Vi har det ni behöver för att hålla värme i växthus. Även om man inte har ett isolerat växthus går det att hjälpa till att hålla plusgrader. Välkomna!