Komposterande Ekotoa 100 L

4445 kr

Produkten är slut i lager hos oss, du hittar den hos vår samarbetspartner på knappen nedan.

Hasselfors komposterande Ekotoa 100 L

  • Enkel att installera, luktfri och angenäm att använda
  • Snygg funktionell design och innovativt kompositmaterial som ger en skön känsla
  • Lakvätska separeras och samlas i separat behållare
  • PE samt glasfiberförstärkt PP som material

Mått 80 cm x 46 cm x 80 cm. En kapacitet som räcker för fritidsbruk för en familj på fyra personer i ca 60 dagar.

OBS! Lakvätskeslang ingår, uppsamlingsdunk och ventilationsrör ø 75 mm införskaffas separat.

 

Så här funkar Ekotoan

Den komposterande ekotoan som 100 L är en snygg torrtoalett med hög kapacitet och en patenterad behållarkarusell som underlättar tömningen. Ett både stilfullt och praktiskt val för uthuset eller ett uppvärmt utrymme vid sommar- eller fjällstugan. Ekotoaletten behöver ingen el- eller vatteninstallation. Rätt installerad och underhållen är den här Ekotoan luktfri och angenäm att använda. Att tömma och rengöra är enkelt tack vare en funktionell design och förstklassiga material.

Den komposterande Ekotoan ställs direkt på golvet, ett ventilationsrör leds ut bakåt eller upp genom taket. Ekotoan som är rund utvändigt rymmer tre behållare i en patenterad karusell som förlänger tömningsintervallerna och underlättar skötsel eftersom avfallet är förkomposterat när det är dags för tömning. Toaletten separerar överskottsvätska genom behållarna, den leds via en lakvätskeslang på baksidan till ett separat uppsamlingskärl.

Innehållet ska efterkomposteras i en sluten kompostbehållare.

Komposterande Ekotoa 100 L kan installeras direkt på golvet. Underlaget ska vara plant för att lakvätskan ska kunna rinna ut och inte stanna inuti toaletten där den kan ge luktolägenheter. Golvet får luta 2 % mot ekotoans bakdel.

Så här gör man

• Innan Ekotoan börjar användas ska ni strö ut 2–3 cm Hasselfors Garden Sanitetstorv i botten på innerbehållaren.

• Efter varje användning fyller ni på med ett ordentligt lager av strömaterial, t.ex. Hasselfors Garden Sanitetstorv.

• Förvara strömaterialet nära till hands, helst i ett kärl med lock så att det hålls torrt.

• Snabba upp komposteringsprocessen genom att strö över Hasselfors Biotoalettstart.

• När en behållare blivit full, täck med ett ca 2 cm tjockt lager strömaterial och vrid fram en ny behållare. Den fulla behållaren blir kvar i Ekotoans bakre del där kompostering av avfallet påbörjas.

Tömning

• Lyft av locket på Ekotoaletten och bär ut de fulla behållarna med hjälp av lyfthandtag som finns under locket. Lägg ett skydd om innerbehållarens botten för att undvika att eventuell vätska läcker ut inomhus.

• Töm behållaren och rengör den, till exempel genom att spola av den med en vattenslang. Kontrollera att silhålen i bottnen inte har täppts till.

• Toalettavfall ska efterkomposteras i ca två år innan det kan användas i trädgården för jordförbättring eller för blandning av egen trädgårdsjord.

• Det fungerar att lägga toalettavfallet i till exempel Hasselfors Jordglob Trädgårdskompost 310 L för efterkompostering om en tät plast läggs i botten.

Installation av ventilationsrör

• Den komposterande Ekotoan behöver ordentlig ventilation för att fungera som den ska.

• Ventilationsrör (ø 75 mm) för toautrymmet medföljer inte utan måste införskaffas separat.

• Koppla röret till ventilationskopplingen på Ekotoans ovansida och led ut det genom väggen bakom toaletten eller upp genom taket.

• För en fungerande ventilation bör röret om möjligt installeras utan onödiga vinklar på över 45º.

• Ventilationen blir mest effektiv om ventilationsröret slutar 1 m ovanför byggnadens taknock.

Installation av lakvätskeslang

• De lakvätskor som uppkommer vid användning måste ledas bort för att toaletten ska fungera rätt och lakvätskeslang ingår.

• Anslut slangen (ø 1/2”) till den separata lakvätskekopplingen och skruva fast den i gängorna i Ekotoans ytterbehållare.

• Led lakvätskan till en separat behållare, till exempel en plastdunk, utomhus.

• Se till att slangen har fall hela vägen för att vätskan ska kunna rinna ut.

 

Hasselfors