Myrr D 250 gram

89 kr

Produkten är slut i lager hos oss, du hittar den hos vår samarbetspartner på knappen nedan.

Slut i lager

Myrr myrmedel

Myrr är ett klassiskt bekämpningsmedel mot myror. Används med försiktighet då det är mycket giftigt. Ska alltid förvaras oåtkomligt för barn och djur. Börja gärna med Myrr tidigt på våren. Då hinner inte myrorna etablera gångstråk och är lättare att bli av med. Tänk också på att myror har en viktig funktion i naturen och utrota dem därför inte om det absolut inte är helt nödvändigt.

Bruksanvisning

När myror vill komma in i huset: Strö ut en ca 10 cm bred sträng av Myrr vid husgrunden. Bästa effekt uppnås vid torrt och vackert väder.

Vid spridd myrförekomst: Strö ut en sträng av Myrr där myrorna passerar och pudra på platser där myrorna uppehåller sig.

Myror i stack: Pudra en sträng runt stacken och på myrornas gångstråk. För total utrotning fordras att pudret blandas i stacken.

Myrr är mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Undvik inandning av damm från produkten. Sörj för god ventilation.
Töm ej i avloppet.

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

Hållbarhet: Produkten är hållbar minst i 5 år från det produktionsdatum som är angivet på förpackningen.