Mördarsnigel » Stora Guiden (2023)

mordarsnigel

Mördarsniglar bör bekämpas så fort de upptäcks i trädgården. Risken är annars att populationen snabbt ökar. Genom att jobba förebyggande, använda miljövänligt gift samt snigelfällor minskas problemen. 

Bli av med mördarsniglar

1 – Håll sniglarna borta från trädgården: Ha en tät kompost, plocka upp fallfrukt och undvik fuktiga och mörka platser i trädgården. I rabatterna kan växter planteras som sniglarna inte gillar så som tulpaner, tomater, lök och doftpelargon. 

2 – Skydda viktiga växter: Skydda växter och rabatter med barriärer av granulat eller snigelstaket. Även koppartejp kan användas för att hålla borta sniglar. Med olika skyddande produkter kan sniglar hållas borta från speciella delar av trädgården. Däremot minskas inte populationen. 

3 – Döda och bekämpa mördarsniglar: Med nematoder och snigelgift kan sniglar bekämpas med långsiktig effekt. Använd även enkla snigelfällor som fångar sniglarna. Är det riktigt många kan de behövas manuellt plockas bort från trädgården med en ”snigelplockare”. 

Bekämpa mördarsniglar året runt

Mördarsniglar är ett av de skadedjur som kan bekämpas under stora delar av året. 

På våren – Det är på våren som de första mördarsniglarna brukar upptäckas. Påbörja bekämpningen redan då genom att sätta ut fällor eller använda gift/nematoder. Då hinner inte populationen växa. Nematoder kan läggas ut i förebyggande syfte. Se på förpackningen hur många veckor det krävs till de ger full effekt. 

På sommaren – De flesta som får problem med mördarsniglar har detta problem under sommaren. Allt fler sniglar har hunnit födas och ungsniglarna har vuxit. Se över trädgården så att det inte skapas trevliga ställen för sniglarna att vara på. Håll efter så populationen hela tiden hålls nere. 

På hösten – Nu kommer sniglarna att övervintra till nästa säsong. Går det att få bort ett par sniglar innan dess kommer problemet bli mindre under kommande vår. Gräv inte i trädgården under denna period eftersom det skapar perfekta övervintringsmöjligheter. 

Förebygg – Håll mördarsniglarna på avstånd

 • Granska växter

Har du köpt eller fått växter? Kontrollera att det inte är några mördarsniglar eller ägg på dessa växter. Äggen är mjölkvita, ligger i klumpar och har ett tunt skal. Överlag bör ägg tas bort från plantor innan de planteras. Oavsett om de är från sniglar eller andra djur. 

 • Håll sniglarna borta från komposten

En kompost har perfekt miljö för sniglar att trivas i. Detta genom att det är mörkt och fuktigt. Här finns även gott om mat och ställen att krypa undan. Välj alltid helt förslutningsbar kompost och lägg en ”snigelbarriär” (Se döda/bekämpa sniglar) kring komposten. 

 • Välj rätt växter

Har ni återkommande problem med mördarsniglar kan en väg vara att välja växter som inte mördarsniglar tycker om. Här kan exempelvis rosor, tulpaner, lök och doftpelargoner nämnas. 

 • Undvik fuktiga och mörka platser

Utöver att sniglar trivs i komposten hittas de ofta på andra platser som är mörka och fuktiga i trädgården. Det kan vara lövhögar eller buskage som skapar skuggan. Minimera dessa platser och ta upp fallfrukt från marken så inte sniglarna får tillgång till föda. 

 • Vattna sparsamt

Vattna främst på morgonen/dagen så att inte vattnet ligger kvar och skapar fukt över natten. Vattna enbart där det verkligen behövs vattnas. Ju torrare trädgården kan hållas desto bättre. 

Skydda – Skydd till plantage och träd 

Med snigelskydd hålls sniglarna borta från en specifik växt eller ett område i trädgården. Välj skydd beroende på vad som ska skyddas. 

 • Koppartejp

Koppartejp används för att skapa barriärer som mördarsniglarna inte ska ta sig förbi. Detta i likhet med granulat (se punkten nedan). Tejpen kan användas längst ner på en trädstam, på odlingslådor och liknande. 

 • Snigelstaket

Det absolut säkraste sättet att skydda en växt från sniglar är att använda snigelstaket. Staketet byggs ihop kring växten och skapar ett tydligt fysiskt skydd.

Det finns även elstaket för sniglar. Kommer snigeln åt staketet kommer de få en stöt som gör att de inte vill forcera stängslet. Däremot är spänningen så låg att människor och husdjur inte upplever något om de tar i stängslet. Vi rekommenderar däremot vanligt snigelstaket som skapar denna fysiska barriär.

 • Snigelbarriär med granulat

Med miljövänligt och effektivt granulat kan en ”snigelbarriär” skapas. Det är en mineralprodukt som hälls ut i smala strängar kring det som ska skyddas. Granulatet är uttorkande och eftersom sniglar är blötdjur upplever de det mycket obehagligt att röra sig över medlet. Därmed väljer de hellre en annan väg. 

Döda – Bekämpa mördarsniglar

Det finns flera sätt att bekämpa sniglar. Önskas snabb effekt eller framförallt ett långsiktigt skydd?

 • Snigelfälla – Fånga sniglarna

Är det bara enstaka mördarsniglar kan en större modell av snigelfälla användas. Ladda med lockbete (exempelvis öl) som drar till sig sniglarna. De tar sig in och drunknar sedan i vätskan. Enkel och billig fälla som passar vid mindre mängd sniglar. 

 • Nematoder– Bekämpa sniglar med microskopiska maskar

Nematoder är både giftfritt och effektivt mot sniglar. Effekten är inte lika snabb som de andra bekämpningsvägarna men ger istället långvarig effekt. Det är mikroskopiska maskar som sprids över området där sniglarna finns och som angriper och dödar dem. 

 • Snigelgift

Strö ut snigelgiftet över det område som sniglarna brukar befinna sig på. Ett alternativ är att lägga det i ”snigelstationer”. Efter att sniglarna fått i sig giftet dör de inom någon dag. Kan användas inom ekologisk odling. Är inte farligt för andra djur. 

Se fler produkter mot mördarsniglar >

FAQ – Vanliga frågor Mördarsnigel

Hur dödas mördarsniglar?

Har du fångat in mördarsniglarna levande behöver de dödas eller fraktas långt från trädgården. Lägg aldrig döda sniglar i trädgården då detta lockar fram andra sniglar. Klipp av huvudet med större sax eller spade. Det är även möjligt att dränka dem eller frysa dem. Däremot är det mest skonsamt att snabbt klippa av huvudet. Används gift eller fällor där sniglarna drunknar behöver man själv inte döda dem.

Vilken metod är mest effektiv mot sniglar?

Störst effekt ges om flera olika metoder används samtidigt. Exempelvis kan snigelgift spridas över stora delar av trädgården för att minska den totala populationen. Ställ sedan snigelfällor där sniglarna brukar förekomma. Komplettera med olika snigelskydd kring planteringar och kompost till dess att antalet sniglar minskat kraftigt.

Är snigelgift eller nematoder giftigt för människor eller djur?

Nej, både gift och nematoder kan läggas ut utan att man behöver vara orolig för att husdjur eller barn ska få i sig det.

Kan snigelgift användas till alla slags sniglar?

Ja, oftast används snigelgift för att få bort mördarsniglar men giftet är även effektivt på andra sniglar.

Hur ger snigelgift bäst effekt?

Lägg ut giftet där sniglar ofta observeras. Det bör vara i fuktiga och skuggiga miljöer. Lägg inte ut det när det regnar eftersom vattnet tar med sig giftet ner i marken. Komplettera med en snigelstation där giftet kan läggas skyddat mot regn.

Betyg på guiden:

4.7/5 - (7 votes)