Silverfisk » Stora Guiden (2023)

Silverfiskar är inte farliga för människor eller husdjur. De behöver alltså inte bekämpas utifrån den aspekten. Däremot är det alltid obehagligt med insekter i hemmet. Inte minst i badrummet.

Hittar du vanliga silverfiskar i rum som inte är våtrum eller kök? Då kan det vara ett tecken på att det finns en vattenskada. Det kan kontrolleras via fuktmätning.

Fällor – Gift – Skydd

Vilka produkter som bör användas beror främst på om du vill bekämpa silverfiskar eller skapa ett aktivt skydd så att problemet inte uppstår.

Fällor

 • Silverfiskfälla: Silverfiskfällor avger feromon som lockar till sig hanarna i populationen. De fastnar sedan på det klisterark som fällan består av. Utöver silverfiskar kan dessa fällor även fånga andra insekter. Läs på produkttexten för att se vilka insekter som kan fångas. Det kan exempelvis gälla kackerlackor eller mal.

  Dessa fällor luktar inget och är helt giftfria för människor och husdjur. Placera ut fällorna på platser där silverfiskar ofta förekommer. Detta vid lister, hörn och andra skyddade platser i rum som har hög luftfuktighet.

  Kontrollera alltid att fällan är anpassad till de sort silverfiskar ni har problem med. Det finns nämligen både vanligt och långsprötad silverfisk. Många fällor fångar bägge dessa men det finns även de som enbart är anpassade för vanlig silverfisk.

Gift

 • Insektsspray: Det finns insektssprayer som kan användas för bekämpning av en rad olika insekter. De kan exempelvis användas mot silverfiskar, spindlar, mal och kackerlackor.

  Spraya med fördel i springor där det annars är svårt att städa ordentligt. Kan även användas i proaktivt syfte efter att man rengjort ett rum. Använd insektsspray med måtta och läs alltid instruktionerna på förpackningen.

 • Kiselgur: Kiselgur används för att bekämpa de flesta insekter. Pulvret ska placeras ut så att insekterna nuddar det, vilket är förutsättningen för effektiv bekämpning. Man kan därmed lägga smala strängar av kiselgur vid rörskarvar, lister och platser där silverfiskar upptäckts. Kiselgur påverkar insekternas yttre skydd vilket gör att torkar ut och därmed dör.

  Då det är ett pulver kan det inte placeras precis vid avloppet, även om silverfiskarna trivs där. Risken är då att allt spolas bort av vattnet. Då är det bättre att ställa fällor i närheten som silverfiskarna lockas till. Kiselgur är ett giftfritt alternativ mot exempelvis insektsspray.

Skydd

 • Rödceder: Rödceder innehåller terpener vilket är vad insekter så som silverfiskar och malar undviker. Genom att ha kuber, block eller bollar av rödcederträ kan därmed insekterna hållas på avstånd. Städa ordentligt och häng sedan in dessa träprodukter där insekterna brukar vara. Därmed skapas ett effektivt skydd.

  Rödceder finns även i oljeform. Det är koncentrerad rödceder som har en skarpare doft än träprodukterna. Kan användas på lister eller för att ge mer effekt åt träprodukterna om dess effekt minskat över tid.

 • Lavendel: Även lavendel avger en doft som silverfiskar undviker. Säljs främst i fina linnepåsar som kan hängas upp i badrum, klädkammare eller källare. Då lavendel, i likhet med rödceder, även avskräcker pälsänger och mal kan de även användas i garderober.

Bli av med silverfisk

Har du upptäckt silverfiskar? Så här bekämpar du dem på bästa sätt och motverkar att de kommer tillbaka.

 1. Städa och håll rent

Ska silverfiskar bekämpas är första steget att städa ordentligt. Detta framförallt där de upptäcks och generellt trivs. De söker sig till platser som är fuktiga och hittas därmed främst i badrum, tvättstuga och groventréer.

Gör ren avloppsbrunnarna, dammsug och våttorka utsatta utrymmen. Dra fram tvättmaskinen och se till att städa i hörn och vrår. Använd gärna milt rengöringsmedel.

 1. Bekämpa med fällor och spray

När städningen är utförd kan bekämpning påbörjas med silverfiskfällor och insektsspray. Spray kan användas i springor och kring trösklar och håller borta silverfiskarna. Fällorna lockar däremot till sig dem varpå de fastnar i det klisterark som fällan består av. Läs mer under ”Fällor – Gift – Skydd”.

 1. Skydda med rödceder och torr luft

Städning minskar förutsättningarna att silverfiskar ska trivas. De söker sig även till platser där luftfuktigheten är minst 70 %. Genom att ha en effektiv fläkt i badrummet och vädra kan luftfuktigheten hållas nere och insekterna hållas borta. Komplettera med rödceder som avger en doft som bland annat silverfiskar undviker.

Placera fällor för silverfiskar på rätt sätt

 1. Två-tre per badrum

I ett normalstort badrum kan två fällor placeras ut. Ställ dem hellre med ett avstånd än precis bredvid varandra. Är det ett större badrum går det att komplettera med ytterligare en fälla.

 1. Köp fällor som fångar bägge sorters silverfiskar

Det är inte alltid helt lätt att identifiera vilken sorts silverfiskar som kommit in i hemmet. Enklaste sättet är därför att alltid köpa fällor som både fångar vanliga och långsprötade silverfiskar. Vilka sorter som fällan fångar framgår vanligtvis i produktbeskrivningen.

 1. Mörkt, skyddat och fuktigt

Silverfiskar trivs bäst på skyddade och mörka platser med minst 70 % i luftfuktighet. I hörn, springor och kring rörskarvar kan de exempelvis upptäckas. Ställ därmed även fällorna på dessa ställen.

 1. Ställ ut innan problemet blivit stort

Brukar ni ha problem med silverfiskar i perioder? Ställ ut silverfiskfällor i preventivt syfte. Dessa fångar ju även andra insekter och kan därmed tidigt påvisa när dessa insekter kommit in i bostaden.

 1. Kontrollera hållbarhet

Kontrollera hur många veckor som fällan är aktiv. Därefter bör den bytas varpå den gamla fällan kan slängas i hushållssoporna.

Betyg på guiden:

3.9/5 - (8 votes)