palsangrar

Pälsänger

Pälsänger upptäcks antingen genom att dess larver skapar små hål på kläderna eller att de flyger omkring i bostaden. Larver och fullvuxna pälsänger bekämpas på olika sätt. Bäst är att kombinera flera olika sätt för att få bort insekterna. 

Läs ”Snabbfakta” här nedan för att få överblick över hur pälsänger bekämpas. Därunder finns längre beskrivning kring de olika vägarna.

Bli av med pälsänger

SNABBFAKTA

 • Städa och håll rent: Genom att dammsuga noga minskas antalet platser där pälsänger trivs. Upptäcks de är det viktigt att extra städning sker. Därefter kan springor och skrymslen sprayas med insektsspray. Städning är generellt bra för att hålla borta insekter från hemmet. 
 • Skydda med rödceder: Rödceder innehåller terpener som ett flertal insekter ogillar, däribland pälsänger, mal och silverfiskar. Spraya med rödceder vid fönsterkarmar för att minska risken att pälsänger tar sig in. Lägg in rödcederblock i garderober eller häng in påsar med rödcederflisor. Rödceder skyddar – men dödar inte. 
 • Döda med fällor, värme & kyla: Flygande pälsängrar fångas och dödas med pälsängerfällor. Många malfällor fångar både mal och pälsänger.

  Pälsängrarnas larver fångas däremot inte av dessa fällor. Upptäcks de på textilier bör dessa tvättas i minst 60 grader alternativt frysas i en vecka. Städa sedan utrymmet där larverna hittades väl och häng in rödceder. 

Förebygg – Håll pälsänger borta

 • Städa: I likhet med hur mal och silverfiskar hålls borta så är städning det långsiktigt bästa sättet att få bort pälsängrar. Dammsug och torka av ytor där insekter iakttagits. Spraya gärna med insektsspray efteråt samt använd rödceder för att hålla insekterna borta. 
 • Plocka undan organiskt material: Placera så mycket organiskt material som möjligt i lådor där inte pälsänger kommer in. Ha kläder för långtidsförvaring i vacuumpåsar. Dessa skyddar mot samtliga insektsangrepp. 

Skydda

 • Rödceder: Rödceder (i olja eller träprodukter) ger ett effektivt skydd mot insekter så som mal, pälsängrar och silverfisk. Doften håller insekterna på avstånd. Använd exempelvis rödcederblock, rödcederkulor eller doftringar i garderober och klädkammare. Om doften minskat kan de impregneras med koncentrerad rödcederolja. 
 • Lavendel: Lavendel har liknande funktion som rödceder men finns enbart i påsar. Häng en lavendelpåse i garderoben för att hålla pälsängrarna borta. Minskar lukten betydligt kan du klämma på påsen för att få lavendelbladen att avge ny doft. 
 • Ställ ut fällor preventivt: Genom att ha fällor utställda i garderober, och på andra platser där pälsänger förekommer, kan enstaka insekter fångas så fort de tar sig in. Därmed minskar risken att populationen växer.
 • Förvara i påsar: Pälsänger trivs extra bra vid ylle och päls. Förvara plagg du är rädd om i vacuumpåsar vilket effektivt skyddar mot både insekter och lukter. 

Döda och bekämpa pälsänger

 • Pälsängerfälla:Pälsängerfällor och malfällor kan användas för att fånga och döda pälsänger. Kontrollera alltid i produktbeskrivningen att det framgår att fällan fångar pälsängrar. Fällan avger feromoner som lockar till sig insekterna. De fastnar sedan på klisterplattan som sitter i fällan. Kan även användas i preventivt syfte.
 • Insektsfälla: I grunden fungerar insektsfällan på samma sätt som pälsängerfällan. Detta med ett klisterark som insekterna fastnar på. Dessa avger däremot inte feromoner utan placeras där insekterna brukar röra sig varpå de fastnar i fällan. Bete kan placeras mitt på klisterarket beroende på vilka insekter man försöker fånga.
 • Insektsspray: Använd insektsspray direkt på insekterna eller där de ofta förekommer. Kan exempelvis användas preventivt efter att en garderob städats och torkats ur. Spraya i hörn och skarvar så att en skydd skapas.
 • Kiselgur: Kiselgur är ett bekämpningsmedel som kan användas mot krypande insekter. Häll ut tunna stråk av giftet där insekterna rör sig. När de kommer i kontakt med kiselgur skadas insekterna på ett sätt som gör att de kommer torka ut och dö. Påverkar inte husdjur eller människor.
 • Tvätta eller frysa: Textilier som är angripna av pälsängrar bör tvättas i minst 60 grader alternativt frysas i minst minus 18 grader. 

Bekämpa både larverna och de fullvuxna insekterna

Med insektsspray och pälsängerfällor kan fullvuxna pälsängrar dödas. Genom att de dödas kommer inte fler ägg läggas vilket därmed minskar populationen. 

Samtidigt är det larverna som äter på och förstör textilier. Dessa kan inte fångas med dessa fällor. Istället behöver kläderna tvättas, garderoben saneras och sedan rödceder placeras ut. Hur bekämpning ska ske beror alltså på om man har problem med larver eller flygande pälsänger. Samtidigt bör dessa aktioner samordnas. 

Så fungerar pälsängerfälla

Yta: Pälsängerfällor bekämpar pälsängrar i en garderob eller i en mindre klädkammare. De är alltså effektiva på ett mindre område. Räkna med en fälla per garderob, låda osv. Komplettera därför med rödceder som avgör en doft som håller borta insekterna på större yta. 

Placering: Ställ klisterfällan stadigt på platser där pälsänger iakttagits. Det är en pappersfälla som lätt kan förflyttas. Kan fästas med lite dubbelhäftande tejp om man är orolig att den kommer råka puttas bort. 

Hållbarhet: På förpackningen framgår hur många veckor en fälla är aktiv och därmed avger de feromoner som drar till sig insekterna. 

Luktfri: Fällan är helt luktfri och avger därmed ingen doft till närliggande livsmedel eller textilier. 

Vanliga frågor

Vad äter pälsängrar?

Larverna äter keratin som hittas i fjädrar, päls och vissa textilier. Därmed hittas de exempelvis ofta i fågelbon. Kan även äta viss animalisk föda.

Var i hemmet hittas pälsängrar?

Pälsängrar är duktiga flygare och kan förekomma över hela bostaden. Äggen läggs däremot främst på dun, ylle eller i springor där damm av organiskt material samlats.

Är det pälsänger eller mal?

Utseendemässigt är det stor skillnad på mal och pälsänger. Men de gör liknande skador på textilier. Är du osäker på vad det är för insekter som gjort angreppen bör fällor som både fångar pälsängrar och mal väljas. Insektsspray är även effektivt mot bägge dessa insekter.

Avger rödceder lukt eller färg?

Ja, produkter av rödceder avger en lukt som pälsänger och flera andra insekter håller sig borta från. Lukten uppfattas även av människor men anses snarare lukta gott än illa. Rödceder kan även ge missfärgningar på textilier. Lägg därför alltid rödcederträ i tunna bomullspåsar så de inte kommer i direktkontakt med kläder.

Är det skillnad på olika rödcederoljor?

Det är terpenerna i rödceder som skapar denna effekt. Välj därför alltid rödcederolja med hög halt av terpener. I ett test av flera olika produkter var Red No1 bäst och Redecker en god tvåa. Framförallt ska oljor väljas som är anpassade för insektsbekämpning.

När behöver man en pälsängerfälla?

När man hittar tomma, svarta insektsskal med gula markeringar kan man ha drabbats av pälsängrar. Det kan också vara så att man upptäcker mystiska hål i sina kläder, speciellt yllekläder eller i mattor och andra textilier. Då kan det vara dags att skaffa en pälsängerfälla för att bli av med skadedjuren.

Hur fungerar en pälsängerfälla?

En pälsängerfälla brukar ofta vara en dosa med ett innehåll som avger feromoner. Detta lockar till sig pälsängerhanarna som då fastnar i den klistriga delen på fällan. Detta minskar risken med att populationen ökar vilket innebär att pälsängrarna till sist dör ut.

Kan man använda pälsängerfällor till fler insekter?

Ja, pälsängerfällorna som avger feromoner brukar även kunna användas mot klädesmal.

Vad luktar feromoner?

För oss människor känner vi ingen lukt av feromoner så det är endast pälsängrarna som känner doften. Den här typen av fällor är därför bra om man vill använda sig av något luktfritt och undvika starka dofter.

Hur länge fungerar fällorna?

När fällan har öppnats kan man använda den i ungefär 12 veckor innan lockmedlet förlorar sin kraft.

Hur blir man av med pälsängrar?

Förutom att använda pälsängerfällor är det viktigt att städa de utrymmen som drabbats samt att tvätta igenom textilierna.

Se fler pälsänger produkter

Betyg på guiden:

3.5/5 - (12 votes)