Bästa Råttfällan » 4 produkter i test

Råttor

Upptäcker du råttor inomhus bör bekämpning påbörjas direkt. Bor du i hyresrätt ska du kontakta fastighetsägaren så att de kan sätta in åtgärder. Genom att skydda med råttskrämma och gnagarskydd samt bekämpa med passande råttfälla kan problemet med råttor effektivt minimeras.

1. OWLTRA® Elektrisk Råttfälla

OWLTRA® Elektrisk Råttfälla vår lista för bästa råttfällor. Enastående effektivitet, användarvänlighet och värde för pengarna. Stark mekanism och tålighet garanterar omedelbar, human avlivning, och minimerar lidande.

Dess återanvändbara design och slitstarka material bidrar till dess lång livslängd, vilket gör den till en prisvärd investering. 

Effektiv och säker att använda

 

OWLTRA® Elektrisk Råttfälla
Till produkten

2. Pestis™ Råttfälla i Plast

Råttfällan från Pestis är en stadigt och smart konstruerad råttfälla som fungerar enkelt och smidigt tack vare den simpla konstruktionen. Med sin stora slitplatta har råttfällan lång livstid. Den är enkel att rengöra och går att använda flera gånger om.

Säkert, enkel, billig

 

Till produkten

3. Pestis™ Metallbur för Råttor

 

Pestis Metallbur är en råttfälla som är både effektiv och hygienisk. Fällan kan även användas för levandefångst av andra skadedjur, som exempelvis möss. 

Laddas enkelt med olika typer av lockbeten och återanvänds gång efter annan. För att uppnå optimal hygienisk hantering ska buren tömmas två gånger om dagen.

Allt du behöver göra är att rigga fällan på önskat område, ladda den med lockbete och sköta tömningen efter det att råttan fångats. 

Effektiv och säker att använda
rattbur
Till produkten

4. Goodnature® A24 Mus- & Råttfälla Kolsyra

Goodnature 24 är en kolsyrefälla och skiljer sig därför från de andra varianterna av fällor. Det är en automatisk kolsyrefälla som används för effektiv bekämpning av råttor och möss. Kolsyrefällan klarar av 24 byten på en kolsyrepatron och kan användas både inomhus och utomhus. Direkt efter att ett byte har dödats återställer fällan sig själv automatiskt och är därefter redo för nästa byte.

Goodnature 24 är främst avsedd för professionellt bruk såsom fastighetsägare, lantbruk, industrier och parker men kan givetvis även användas av privatpersoner som drabbats av problem med möss och råttor.

Marknadens mest effektiva fälla vid stora råttproblem inomhus/utomhus Relativ dyr jämför med alternativ
Goodnature® A24 Mus- & Råttfälla Kolsyra
Till produkten

Så är Råttfällorna utvalda

 

Bli av med råttor

Snabbguide

 • Minimera risken att råttorna tar sig in

Täta springor och hål där råttorna kan ta sig in. Sätt över nät vid ventilationshål och andra större hål. Se över avloppsbrunnar och rör. Genom att ha tät soptunna och kompost ges inte heller råttorna en möjlighet att hitta mat nära bostaden. 

 • Skydda med råttskrämma

Inomhus kan ultraljudsskrämma sättas upp i de rum där råttorna påträffas. Utomhus används rovdjursattrapper som skrämmer iväg smågnagare. 

 • Döda med råttfälla

Både inomhus och utomhus kan råttfällor sättas upp för att fånga och döda råttor. Vid stora problem utomhus rekommenderas den stora kolsyrefällan som kan fånga/döda 24 råttor innan den måste laddas om. Inomhus är den elektriska råttfällan enklast att hantera och använda. 

Förebygg – Håll råttorna borta

 • Täpp till råttornas ingångar

Har ni problem med råttor inomhus är första steget att försöka lokalisera var de tar sig in. Det är ofta lättare sagt än gjort för trots råttornas storlek kan de ta sig igenom relativt små hål och springor. Täta de springor som upptäcks. Vid större hål kan metallnät monteras upp. 

Se även över rörledningar kring handfat (kök, badrum, tvättstuga) samt att golvbrunnarna inte är en väg in för råttorna. 

 • Varken gräs eller buskar vid husgrund

Genom att hålla gräset kortklippt och inte ha buskar eller andra större växter vid husgrunden lockas inte heller råttorna hit. 

 • Håll borta livsmedel

Råttorna söker sig till platser där de kan få föda. Se därför till att inte lämna mat framme över natten, ha livsmedel i burkar och stängda skafferier. Generellt är det bra att förvara livsmedel i plast-, eller plåtförpackningar för att hålla skadedjur borta. 

 • ”Mata” inte råttorna

Det är knappast någon som medvetet matar råttorna och därmed lockar till sig dem. Men indirekt sker det allt för ofta.  Är sopkärlen inte tillräckligt täta eller om fågelmaten ramlar ner från fågelbordet lockas råttorna fram.

Skydda – Skräm bort gnagare

 • Fågelsiluetter (Utomhus)

Genom att sätta upp siluetter av rovfåglar kan andra fåglar bort. Detsamma gäller smågnagare (råttor, möss m.m.) eftersom rovfåglar är deras fiender. Ger däremot inte ett komplett skydd mot råttor men minskar mängden som rör sig på öppna ytor. 

 • Ultraljudsskrämma (Inomhus)

Inomhus kan ultraljudsskrämmor användas. Dessa kopplas in i ett vägguttag och avger sedan ultraljud i varierande frekvensomfång. Ett ultraljud som inte uppfattas av människor men som gnagare upplever obehagligt. Ljudet påverkar inte katt eller hund. Har du hamster eller annan gnagare bör inte ultraljudsskrämma användas. 

Ultraljudet kan inte gå genom väggar och skapar därmed enbart ett skydd i det rum som skrämmaren sitter monterad i. 

 • Gnagarskydd

Ett nät av rostfritt stål som effektivt stoppar alla gnagare. Skillnaden mot klassiskt hönsnät är att dessa produkter har hårdare konstruktion så att inte gnagarna ska kunna gnaga upp ett hål. Kan användas kring husgrund eller för att skapa skydd över ett mindre område i trädgården.

Döda och bekämpa råttor

Råttor bekämpas bäst med råttfällor. Välj modell av råttfälla beroende främst på om den ska användas inomhus eller utomhus samt hur ofta den måste underhållas. Vilken råttfälla passar bäst?

 • Kolsyrefällan – Automatisk fälla (Utomhus)

En effektiv och ”automatisk” råttfälla som kan döda upp till 24 råttor utan att man behöver tömma den. Råttan förväntas istället tas av rovdjur som upptäcker det döda djuret. Effektiv för långsiktig bekämpning. 

 • Elfällan – Extra enkel att hantera (Inomhus)

Populär råttfälla för inomhusbruk. Råttan lockas in i fällan med lockbete och dödas av elektrisk stöt. Innebär en säker död utan krosskador. Häll ut råttan direkt ur fällan och slipp därmed hantera den. Dessutom finns ingen risk att själv skada sig (i motsats mot slagfällan). Kan däremot bara användas där det är fuktfritt. 

 • Slagfällan – Billig och enkel (Inomhus/Utomhus)

Den billigaste och enklaste råttfällan är slagfällan. Den klassiska modellen med en bygel som slår över råttan när den är framme och försöker ta lockbetet. Kräver däremot att man tar hand om den (förhoppningsvis) döda råttan efter att den fångats.

 • Fångstbur – Fånga råttorna levande (Inomhus/Utomhus)

Det finns ett par olika modeller av råttfällor som fångar råttorna levande. De lockas in fällan av lockbete och kan sedan inte ta sig ut ur den. Förflytta sedan råttorna långt bort från hemmet. Nackdelen är att dessa behöver kontrolleras ett par gånger per dygn. 

 • Råttgift?

Råttgift kan visserligen användas för bekämpning av råttor men det innebär alltid en viss risk. Skulle råttan krypa undan och dö kan den förmultna och skapa mycket obehaglig odör. I regel rekommenderas råttfällor och att man arbetar proaktivt. Den råttgift som säljs i handeln vänder sig främst till yrkesmässiga utövare och kräver att man har tillstånd. 

Fortfarande problem?

För privat bruk bör problem med råttor åtgärdas med råttskrämma och råttfälla. Om det fortfarande är problem kan företag kontaktas som arbetar med skadedjurshantering.  

Bor du i hyresrätt ska du alltid kontakta hyresvärden om du upptäcker råttor inomhus. Därmed kan de sätta in åtgärder snabbt. 

Bor du i bostadsrätt rekommenderas att kontakt tas med styrelsen. Ofta finns försäkringar som gör att hjälp går att få. 

Vanliga frågor om Råttor

Är möss farliga?

Möss är inte farliga för människor eller husdjur. Däremot är det många som upplever dem som obehagliga. Faran är även att mössen gnager sönder möbler eller förstör livsmedel. I värsta fall gnager de på elledningar och skapar kortslutning/brand. De kan även sprida vissa sjukdomar.

Vilken musfälla är bäst?

Alla musfällor kan döda mössen effektivt. Var däremot noga med att kontrollera om den ska användas utomhus eller inomhus. Inomhus rekommenderar vi elektriska rått- och musfällor. Detta utifrån att musen med säkerhet dödas, fällan ofta har indikationslampa samt är säker att hantera. Utomhus kan flera varianter av slagfällor och giljotinfällor användas. Vid stora problem rekommenderas istället kolsyrefällan som dödas upp till 24 möss utan att behöva skötas om däremellan.

Kan råttfälla användas för att fånga både möss och råttor?

En del musfällor är så små att råttorna inte kommer lockas in i dem. Läs på produktbeskrivningen om fällan både kan fånga möss och råttor eller om den enbart är inriktad på möss.

Vad är passande bete för musfälla?

Generellt kan livsmedel som har mycket protein och fett användas. Exempelvis är bacon och torkat kött effektivt. Det fungerar även med fisk. Ett effektivt alternativ är att använda speciellt framställt lockbete.

Finns det musfällor som kan döda flera möss utan omladdning?

Ja, inomhus kan den elektriska musfällan Viktor Multi-Kill väljas. När musen dödats roteras den bort till en tömningskammare. Via indikator kan man se när den är full. Utomhus kan kolsyrefällan användas. Möss och råttor dödas genom ett kraftigt slag mot huvudet. Därefter ramlar den ur fällan och förväntas tas av asätare och rovdjur. Se därmed till att fällan sitter där andra djur kan komma åt. På detta sätt kan den döda upp till 24 möss innan kolsyrepatronen behöver bytas.

Betyg på testguiden:

4.1/5 - (9 votes)