Upload Image...

Innehålls­förteckning

1. Bäst i Test:

 

 • Rekommenderas av GardenHome.se

2.

 

 

 • Rekommenderas av GardenHome.se

Hur fungerar en fågelskrämma?

En fågelskrämma ser ut som en rovfågel och skrämmer därmed bort andra fåglar.

Många fågelarter har rovfåglar som en naturlig fiende. När de upptäcker rovfåglar försöker de därmed hålla sig undan. Det är detta beteende som man med fågelskrämmor försöker uppnå. Genom attrapper och siluetter ska andra fåglar uppfatta att det är en ”rovfågel” i närheten och därmed hålla sig borta.

Grunden är alltså samma oavsett vilken skrämma som används. Däremot kan de olika fågelskrämmorna användas för olika problem. Vill ni skrämma bort småfåglar som ofta flyger in i fönstret eller få bort måsar från en båtplats?

Instruktioner – Så gör du

 1. Välj fågelskrämma efter behov
  Är det fåglar över ett större område eller en mindre specifik plats som ska skrämmas bort? Välj rätt skrämma efter behov. Se ”Välj rätt fågelskrämma” nedan.
 1. Kombinera flera skrämmor
  Ofta kan man behöva komplettera med flera olika fågelskrämmor. En drake som rör sig luften och skrämmer över ett större område och en fågelattrapp för mer riktad verkan.
 1. Placera naturtroget
  Försök att placera ut fågelskrämman naturtroget. Det kommer i längden ge bäst effekt.
 1. Flytta med mellanrum
  Är det en fågelattrapp som ställs ut bör denna flyttas med jämna mellanrum. Andra fåglar kan annars vänja sig vid den stillasittande fågeln. Upplevs det att effekten av andra skrämmor minskat kan även en flytt av dessa skapa bättre resultat.
 1. Komplettera med fågelstopp
  Fågelgel och fågelpiggar kan användas för att få bort fåglar från en begränsad yta.

Välj rätt fågelskrämma – En guide

Vilken fågelskrämma du bör välja beror främst på vilket område som fåglarna ska skrämmas bort från.

 • Reflex ”Uggla”
  Reflexsiluetter är enkla och billiga fågelskrämmor som används för att hålla borta fåglar från buskar, träd och balkonger. Har formen av en uggla och är tillverkad av reflekterande material. Rör sig i vinden och reflekterar solstrålar för att därigenom skrämma andra fåglar.

  Passar främst för punktinsatser, exempelvis balkong, uteplats eller buskar.

 • Fågelattrapp
  Den vanligaste modellen av fågelattrapper är en uggla. Vissa av dessa har även rörligt huvud för att skapa ett mer naturtroget utseende. Ställ ugglan på en högre plats (där ofta ugglar befinner sig) vilket gör att andra fåglar skräms iväg.

  Passar främst vid punktinsats eller vid stora öppna ytor

 • Fågelsiluetter
  Självhäftande fågelsiluetter kan exempelvis ha form av sparvhökar. Kan sättas på fönster och på så sätt minimera risken att småfåglar flyger in i fönstret.

  Passar främst vid problem med fåglar som flyger in fönster. Skrämmer inte bort fåglar på något större område.

 • ”Drake”
  En ”fågeldrake” är en fågelskrämma i form av en drake som är fäst i ett snöre som i sin tur är fäst i toppen på en hög stolpe. Draken kommer att flyga på olika höjd och i olika hastighet vilket därmed blir mycket likt hur en rovfågel flyger. I och med att den är ett par meter upp syns fågeln på långt avstånd.

  Passar för att skrämma fåglar på större område, exempelvis båtklubb, fotbollsplan eller parkering.

Vanliga frågor

Skrämmer fågelskrämman även andra djur?

Ja, fågelskrämmor kan även skrämma bort andra djur som har rovfåglar som fiende. Det innebär framförallt smågnagare. Vid problem med gnagare bör däremot främst speciella produkter för dem användas. Fågelskrämma kan däremot vara ett komplement.

Hur ger fågelskrämmor bäst effekt?

Framförallt handlar det om att skrämma bort fåglarna innan de börjat bygga sina bon. Det är betydligt lättare att få den välja ett annat ställe för boet än att skrämma bort dem från ett redan byggt bo.

Bäst effekt ges om man även jobbar med preventiva åtgärder. Detta genom att exempelvis ha fågelpiggar på staket, se till att ta bort föda och plocka bort påbörjade fågelbon.