Intresset för solceller ökar hela tiden vilket ju inte är så konstigt med tanke på vilken fantastisk bra energiresurs solen är! Genom att montera solceller på taket kan du fånga in solstrålarna och omvandla dem till många kilowattimmar till ditt hushåll.

Men vilka solceller ska man välja och hur får man till en bra lösning? Vi guidar dig genom de bästa solpanelerna och svarar på de vanligaste frågorna kring solpaneler/solceller.

MonoSol 405 MS10-HC IBC: ✅ Bästa val

 • Bästa val av GardenHome.se 

IBS Solar MonoSol 405 MS10-HC är en högklassig solpanel med svart ram och vit backsheet. Storleken på solpanelen är 1722x1134x30 mm.
 
 • Positiv effekttolerans (–0/+3%)
 • Ökad mekanisk stabilitet (5400 Pa)
 • Förbättrad skugghantering

PVK 40-1 Nibe Solpanel: ✅ Bästa Premium

 • Bästa premium av GardenHome.se 

NIBE PVK 40-1 är ett solcellspaket bestående av monteringskit och 1 styck monokristalina Half-cell panel, totalt ca 2 m². Uppskattat ger årsutbytet i söderläge och med 30° takvinkel ca. 400kWh/år.
 

Solcellspanel, 45 W: ✅ Bästa Professionella

Solcellspanel, 45 W

 • Bästa professionella av GardenHome.se 

Har du ett elstängsel där du vill kunna underhållsladda batteriet med hjälp av solenergi, då är den här solcellspanelen utmärkt! 

Med hjälp av en solcellspanel kan du förlänga driften på det uppladdningsbara batteriet tack vare att det laddas konstant. 

Solcellspanelen är komplett och utrustad med ett galvaniserat fäste som du kan montera på en speciell metallbox som du kan köpa till. Metallboxen är gjord av galvaniserad plåt som skyddar ditt batteri och elstängselaggregat. Med på köpet får du även en anslutningskabel. För att undvika överladdning ingår även en laddningsregulator.

Viktiga egenskaper:

 • För underhållsladdning av batteri
 • Effekt: 45 W
 • 10 års funktionsgaranti
 • Laddningsregulator förhindrar överladdning
 • Enkel montering

SOLCELLSPAKET PV 3031 NIBE
(Komplett set) : ✅ Bästa Professionella

SOLCELLSPAKET PV 3031 NIBE

 • Bästa professionella av GardenHome.se 

Slutligen har vi även ett komplett och mycket prisvärt solcellspaket för villan med solcellspaneler som tar till vara på minsta lilla solljus och omvandlar det till el att utnyttja i ditt hushåll. 

Solpanelerna är uppbyggda av kiselkristaller som är täckta med ett specialglas. Den stabila ramen är tillverkad av anodiserad aluminium med en mycket hög korrosionsbeständighet. 

Paketet består av 12 solcellspaneler, växelriktare med väggfäste, fästen, skenor och anslutningskontakter. 

Viktiga egenskaper: 

 • Polykristallina kiselcellspaneler
 • Stabila ramar i anodiserad aluminium
 • Vikt solcellspanel: 19 kg
 • Vikt växelriktare: 9 kg
 • Garantitid 3 år
 • 3 kW 230 V
 • 19,6 m2

Jag vill installera solceller – var börjar jag?

Det finns mängder med olika företag som både säljer utrustning och som hjälper till att installera den. Börja med att ta kontakt med olika företag och be att få in offerter som du kan jämföra eftersom både pris och lösning kan skilja sig åt.

Uppgifter som du behöver kunna lämna för att få in en offert är bland annat kvadratmeterytan på taket, lutning på taket och i vilken riktning i förhållande till söder som taket lutar. Även din ungefärliga elförbrukning behöver du ta hänsyn till vid beräkningen.

ROT-avdrag och investeringsstöd

Du kan söka investeringsstöd för att på så sätt få ett bidrag för delar av den totala kostnaden för arbete och material. Investeringsstödet söker du digitalt antingen hos Boverket eller hos Länsstyrelsen. Beslutstiden kan vara lång så se till att ansöka i god tid innan du ska köpa och installera dina solceller. Du kan få stöd för max 37 000 exkl moms per installerad kilowatt.

Om du har ett hus som är mer än fem år kan du söka ROT-avdrag för 30% av arbetskostnaden. 

Observera att du inte kan ansöka om både ROT-avdrag och investeringsstöd.

Varför ska jag skaffa solceller?

Det finns flera bra anledningar till att skaffa sig solceller/solpaneler. Med hjälp av solceller blir du, åtminstone delvis, självförsörjande på el vilket gör att du kan minska dina kostnader för el kraftigt. Visst handlar det om en investering att skaffa solceller men det kommer du att ha tjänat in efter en tid tack vare minskade driftkostnader. En solcellsanläggning har lång livstid, minst 20 år och den ökar också värdet på ditt hus. Anläggningen är i princip underhållningsfri vilket ju är en stor fördel.

Slutligen gör du också en bra insats för miljön. Du bidrar till ett mer hållbart energisystem och en grönare värld.

Vem kan använda sig av solceller?

Så länge du har ett eget hus med ett tak kan du använda dig av solceller. Oavsett om det handlar om en villa, ett radhus eller sommarstugan så kan du montera solpaneler på ditt tak. Hur mycket el som dina solceller kan leverera varierar däremot en del och beror framförallt på takets yta, lutning och väderstreck.  Har du söderläge och en lutning på 10-50 grader så har du de absolut bästa förutsättningarna för att få ut så mycket solenergi som möjligt. För en vanlig villa brukar man räkna med att man behöver 50-60 kvm yta av taket som ligger i ett bra läge.

Hur fungerar solceller?

Solenergi kan utvinnas i huvudsak på två sätt, genom solceller och genom solfångare. Med hjälp av solceller kan solljuset omvandlas till el medan du kan använda dig av solfångare för att omvandla solljuset till värme. 

De flesta solpaneler är uppbyggda på samma sätt. Solcellerna ligger inbäddade bakom plastfilm och glas, som sedan är monterat i en metallram. Själva solcellerna består oftast av kisel som alltså har förmågan att omvandla solljus till el. Detta sker genom att det uppstår en elektrisk spänning mellan fram- och baksidan på solcellen när solen lyser på den. Den elektriska strömmen kan sedan fångas upp genom en kabel som därefter leds vidare till en växelriktare som omvandlar 12 V likström till 240 volts växelström. Strömmen förs sen in i huset och vips så har du gratis och förnybar energi tack vare solen!

När har jag tjänat in mina solceller?

Att investera i en solcellsansläggning kostar ju givetvis en del men efter ett antal år har du tjänat in kostnaden. Hur lång tid det tar beror på vilken lösning du valt samt hur mycket el du använder. Man brukar räkna på att det tar mellan 10-15 år. Under den tiden kan man ju försöka att ha som mål att bli självförsörjande på el under sommarhalvåret. 

Sälja överskottsel

När du väl har en solcellsanläggning installerad kan det vara så att du ibland producerar mer el än du gör av med. Då matas överskottet ut på elnätet och du kan sälja elen till valfritt energibolag som är intresserade av att köpa din el. För att kunna göra detta behöver du teckna ett avtal med ditt elnätsföretag samt ett elhandelsföretag.

Frågor och svar Solpaneler

Vad är fördelarna med solenergi?

Solens energi är förnybar och ger inte några utsläpp under värme- och elproduktionen när omvandlingen sker till energi från solens strålar.

Hur fungerar solpaneler?

I solpanelerna finns solceller som kan omvandla solenergi till elektricitet. Solcellerna är oftast uppbyggda av kisel och när solljus träffar kiselplattan frigörs positiva och negativa elektroner och det skapas en spänning mellan fram- och baksidan av solcellen.

Hur mycket el får man ut från solpaneler?

Man kan räkna med ungefär 1 000 kWh per år för varje installerad kilowatt i effekt och med ett bra solläge på panelerna kan det bli mer.

Är solpaneler en bra investering och hur snabbt lönar det sig?

Solpaneler är både en lönsam investering och ett bra val för miljön. För en normalstor villa kan man sänka sin elräkning med cirka 6 000 kronor per år. Det är en långsiktig investering där lönsamheten ligger 10 – 15 år fram i tiden för att räkna av investeringskostnaden.

Kan man själv montera solpaneler?

Nej, en behörig elektriker som är auktoriserad för arbetet måste utföra själva elinstallationen eller någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram.

Hur får man bäst effekt av solpaneler?

Man brukar räkna med en verkningsgrad på 16 – 20% för solceller. För att få ut bästa effekt av solpaneler bör markställningen eller taket ha en lutning på 10 - 50 grader där det blir allra bäst med 30 – 45 graders lutning. Solpanelerna bör helst vara riktat mot söder, sydost eller sydväst. Det kan även fungera ganska bra med riktning mot väst eller öst men det blir då lägre effekt.

Vad är nackdelarna med att välja solpaneler?

Eftersom solceller är väderberoende får man inte lika mycket effekt vid molnighet, regn, snö och under vinterhalvåret när det är mörkare längre tid på dygnet. Själva investeringskostnaden är hög men kan bli lägre med olika solcellsstöd och rotavdrag.

Betyg på guiden:

4.6/5 - (8 votes)