Fågelholk från bl a Wildlife Garden

Hos oss på Gardenhome hittar du ett av Sveriges största utbud när du ska köpa fågelholkar. Det finns så mycket mer än den traditionella fyrkantiga lådan med snett tak. Att köpa fågelholk innebär i första hand att den ska vara anpassad för de fåglar du har i din trädgård. Men den kanske också ska matcha med utseendet på ditt hus.

En fågelholk är konstruerad för att efterlikna en naturlig hålighet där fåglar normalt väljer att bygga bo och häcka. Fågelholkar finns i många varianter för de flesta häckande fågelarterna som bygger bon i håligheter.

I våra trädgårdar är det vanligt att man sätter upp fågelholkar avsedda för några av våra vanligaste småfåglar i Sverige som exempel mesar, sparvar, svalor och flugsnappare. I vissa fall fungerar även fågelholken som en övervintringsplats för fåglar som inte flyger söderut under vintermånaderna.

Utformning

En traditionell fågelholk består i regel av en trälåda med ett snedtak för att avleda eventuellt vatten som rinner ner över fågelholken. På vissa moderna fågelholkar har holkens öppning försetts med en metallplatta så att varken ekorrar eller hackspettar ska kunna ta sig in i holken och ta äggen eller ungarna.

Det har länge varit populärt med fågelholkar som har tillverkats av urborrade trädstammar. Dessa holkar ger ett naturligt utseende och passar utmärkt för trädgårdarna till exempelvis sommarhus och äldre hus. Men de senaste åren har det kommit en ny trend för fågelholkar som utgår ifrån att en fågelholk inte alls behöver vara en fyrkantig låda av trä. Hos oss på Gardenhome finns ett brett utbud av fågelholkar som efterliknar allt ifrån falurödmålade små stugor till moderna arkitektsritade hus. 

Fågelholk med webbkamera

Ibland ser vi en fågel när den snabbt flyger till holken med näbben full med insekter, för att mata den ruvande honan eller för att mätta de skrikande fågelungarna. Vad som sker inne i holken har dock länge varit en gömd och hemlighetsfull värld även om vissa naturprogram har dokumenterat detta i fängslande naturfilmer. Men tänk dig att med egna ögon kunna bevittna vad som sker inne i din egen fågelholk.

Med modern teknik har allt fler fågelholkar börjat förses med webbkameror som dokumenterar vad som sker i fågelholken i realtid med både ljud och bild. Med den infraröda kameran så får du bra bildåtergivning även när det är mörkt i holken.

Holkens webbkamera ansluter du enkelt direkt till din dator så att du kan skapa din alldeles egna dokumentärfilm inifrån holken. Dina barn, vänner och grannar kommer att fascineras av vad som sker i din fågelholk. Du kanske till och med startar en blogg om din holk eller ansluter dig till ett ornitologiskt forum där du delar med dig av dina bilder och berättelser om holken och dess invånare. Du kanske till och med blir uppmärksammad med din tittarfilm i SVTs Mitt i naturen – vem vet?

Placering och skötsel av fågelholken

Under flera år har det rekommenderats att man ska undvika att placeras fågelholkens öppning i norr- eller söderlägen. Men allt fler studier pekar på att det inte har så stor betydelse. Dock kan viss skyddande vegetation för holkens öppning vara av betydelse. Det finns inga generella rekommendationer om hur holkens öppnings ska placeras eftersom alla fågelarter har sina egna förutsättningar. Vissa fågelarter har inga problem med att bygga bo i närheten av en annan holk, medan andra undviker holkar som finns i närheten av andra bebodda holkar. I slutänden är det väl så att man får vara glad oavsett vilken fågelart som väljer att bosätta sig i fågelholken.

Som ägare av en fågelholk är det bra att veta om att det är viktigt att holken rensas ur ibland. Detta för att ta bort den gamla boinredningen samt förbereda plats för nya häckande par och kullar. Samt även av hygieniska skäl – för att minska mängden kvalster som ofta finns i fågelholkar. Moderna fågelholkar har försetts med en lucka i botten som gör att det är väldigt enkelt att rensa ur holken utan att behöva plocka ner den innan rengöringen kan påbörjas. Det är dock viktigt att noga kontrollera så att holken är helt tom innan arbetet påbörjas.


Köpa fågelholk? Stort utbud av fågelholkar | Gardenhome

Här kan du köpa en funktionell och modern fågelholk. Vi har ett brett sortiment av fågelholkar i olika färger och utföranden. Besök oss idag!

Fågelholk