Mal » Stora Guiden (2023)

mal

Malfjärilar och mallarver kan förstöra både livsmedel och textilier. Upptäcks mal bör de därför direkt bekämpas så att inte problemet förvärras. I denna guide visar vi vilka problem som malarna kan skapa samt hur du enklast blir av med mal.

Snabbguide mot mal

Har du upptäckt klädesmal eller pälsmal i garderoben eller livsmedelsmal i dina matvaror? Oroa dig inte, det finns en lösning på problemet. Här kan du läsa mer om hur du bäst bekämpar mal utan att utsätta dig om omgivningen för någon hälsorisk.

Klädesmal och pälsmal

Klädesmal och pälsmal upptäcks oftast genom att klädesplaggen plötsligt har hål. Som tur är så är den här typen av mal den lättaste att bekämpa. Här kan du läsa om hur du går tillväga steg för steg.

1. Städa och tvätta

Städa ur garderoben helt och tvätta alla dina kläder i 60 grader. Du kan även frysa kläderna. Dammsug och våttorka hela utrymmen noggrant och glöm inte bort hörn och springor.

2. Bekämpa

Därefter sprejar du utrymmet med insektssprej mot flygande insekter för att få bort malfjärilarna. Spreja även rödcederoljesprej på lister och springor där mallarverna kan gömma sig.

3. Stoppa vidare spridning

Ställ ut en malfälla för att fånga upp fjärilar som överlevt städningen och sprejandet.

4. Förebyggande åtgärder

En malfälla eller rödcederträ i det drabbade utrymmet i minskar risken för du får problem med mal igen. Andra förebyggande åtgärder inkluderar vakuumförvaring och insektsnät.

5. Upprepa

För bästa resultat bör du upprepa steg 1-2 efter en månads tid. Då har du möjlighet att få bort eventuella nya larver som kläckts.

Livsmedelsmal

Livsmedelsmal finns i matvaror vilket gör att det kan vara svårare att hitta och bekämpa dem. Följ nedanstående steg för att få bort livsmedelsmal.

1. Släng

Först måste du slänga alla matvaror som har eller kan ha angripits av mal.

2. Städa noggrant

Därefter måste du städa ur skafferiet noggrant. Ta ut allt, damsug ovh våttorka hela utrymmet inklusive springor och hörn.

3. Spreja med insektsmedel

Spreja skafferiet med insektsmedel mot flygande insekter. Använd gärna rödcederoljesprej på lister och i hörnen där larverna kan hålla till.

4. Se över förvaring

Byt ut matförvaringen mot slutna åsar eller förpackningar med lock.

5. Förebyggande åtgärder

Placera ut rödcederträ eller malfällor i skafferiet och runt matförvaringen för att minska risken för ett nytt malangrepp.

Olika malar

Mal är inte farliga för människor eller djur. Däremot kan de förstöra både kläder, andra textilier och livsmedel. Det är ofta just dessa skador som påvisar att man har ett malangrepp.

Livsmedelsmal kan hittas i köket och i skafferiet då de gärna livnär sig på gryner, mjöler och spannmål. Släng alltid livsmedel som blivit angripet av mal.

Klädesmalen gör enbart skada som larv. Det är då de livnär sig på textilier och skapar de karaktäristiska skadorna som ofta är första steget för att upptäcka mal.

Pälsmalen gör enbart skada som larv. Detta i likhet med klädesmalen men denna mal livnär sig enbart på pälsar och liknande material.

Det finns statistik som påvisar att ett malangrepp i en garderob i snitt kostar över 1000 kr i förstörda klädesplagg.

Bli av med mal

Det är viss skillnad på hur bekämpning sker av klädesmal/pälsmal samt livsmedelsmal. Av den anledningen har vi delat upp bekämpningen i två miniguider.

Klädesmal – Tre steg

Malfällor fångar enbart de flygande malarna. Vid angrepp på textilier sker dessa angrepp av malens larver. Då behöver plaggen tvättas och garderoben städas.

 1. Städa och tvätta: Problem som uppstår med klädesmal är att mallarverna livnär sig på textilier. Detta oftast i garderober eller klädkammare. Börja i detta fall med att tvätta alla kläder i minst 60 grader samt städa garderoben ordentligt.
 1. Spraya i springor: Använd insektsspray och spraya i springor och vid lister.
 1. Använd malfälla eller rödceder: När förutsättningarna för att malen ska trivas har minskats kan malfällor ställas ut som fångar de malar som tar sig in i garderoben. Malfällor fångar däremot enbart de flygande malarna. Vid angrepp på textilier sker dessa angrepp av malens larver. Det är därför plaggen behöver tvättas och garderoben städas. Ett alternativ till malfällor är att ha rödceder som håller malarna på avstånd.

OBS – En del produkter av rödceder kan ge missfärgningar i kontakt med tyger. Ha de därför aldrig direkt bredvid kläderna, alternativt i en tunn tygpåse.

Livsmedelsmal – Tre steg

 1. Städa och släng: Släng alltid livsmedel som blivit angripet av mal. Städa sedan för att minimera risken att malarna ska komma åter.
 1. Förvara i burkar: Förvara livsmedel i förslutningsbara burkar och håll rent i skafferiet och lådorna så malarna inte får något som lockar dem dit.
 1. Använd insektsspray – med försiktighet: Insektsspray kan användas vid trösklar och springor. Var däremot försiktig med att använda detta där livsmedel förvaras. Om insektsspray används i exempelvis ett skafferi bör detta vädras ordentligt efteråt. Läs alltid instruktionerna på flaskan/sprayen.
 2. Använd malfällor för livsmedelsmal: Köp malfällor för livsmedelsmal och placera ut på flera ställen i köket eller där livsmedel förvaras. Dessa fällor av giftfria och avger ingen doft. Därmed påverkar de inte livsmedlet.

Fällor – Gift – Skydd

Med fällor och gift kan du bekämpa både klädesmal och livsmedelsmal. Det viktiga är sedan att genomföra skyddande åtgärder så inte malen återkommer.

Fällor

Malfällor

Malfällor är helt luktfria och giftfria. De består av ett par pappskivor där botten är ett klisterark. Dessa fällor avger feromon som lockar till sig de flygande hanmalarna (ej larverna). När dessa dör i fällan minimeras risken för ökad population.

Var noga med att välja rätt malfälla. Är det klädesmal eller livsmedelsmal som ska bekämpas? Fällorna fungerar på liknande sätt men bör väljas utifrån vilken mal som ska fångas.

Gift

Insektsspray

Olika insektssprayer är effektiva mot olika slags insekter. Var därför noga med att välja en insektsspray som anges vara för klädesmal. Dessa brukar även vara effektiva mot bland annat silverfiskar och pälsänger.

Sprayen kan användas direkt på insekterna eller på ytor där de ofta vistas. Giftet gör att insekterna därmed dör. Bör aldrig användas i närhet av livsmedel, akvarium eller husdjur.

Skydd

Rödceder

Rödceder finns i en rad olika träprodukter. Det finns exempelvis träblock, klädhängare, bollar och träflisor av rödcederträ. Det dessa produkter har gemensamt är att de har hög koncentration av terpener. Det är detta som gör att mal, silverfisk och pälsänger håller sig på avstånd.

Flytande rödceder (rödcederolja) kan sprayas på golvlister eller fönsterlister för att därigenom hålla insekterna utanför. Lukten är stark så prova alltid först med en mindre mängd.

Insektsnät

En av de vanligaste vägarna för mal att komma in i bostäder är via öppna fönster under vår och sommarmånaderna. Sätt upp insektsnät som därmed håller ute mygg, flugor, mal och ett flertal andra insekter.

Lavendel

Lavendel har hög koncentration av kamfer vilket är det ämne som gör att silverfiskar, malar och pälsänger håller sig på avstånd. Lavendel luktar inte lika starkt som rödceder och anses av många har en godare doft. Säljs oftast i små tygpåsar vilka hängs i garderoben för att hålla malen borta.

Vacuumförvaring

För att undvika angrepp av klädesmal och pälsmal vid säsongsförvaring kan kläderna förvaras i vacuumpåsar. Dessa gör att plaggen även tar betydligt mindre plats vid förvaring.

FAQ – Vanliga frågor

Mal i garderoben?

 1. Töm och gör ren garderoben: Har du fått klädesmal är det viktigt att tömma och rengöra hela garderoben där malen påträffats. Dammsug, våttorka och spraya med insektsspray i skarvar och springor.
 1. Tvätta i 60 grader: Upptäcker du malangrepp bör samtliga kläder i garderoben tvättas i minst 60 grader. Då det kan vara mycket svårt att upptäcka malens larver (vilka är de som gör skadorna på textilier) bör samtliga plagg tvättas.

  Är det plagg som inte kan tvättas i så hög temperatur kan de upphettas till 60 grader i exempelvis ett torkskåp.

 1. Kemtvätta: Ett alternativ mot att tvätta plaggen själv är att lämna in dem på kemtvätt. Det gäller inte minst plagg som är svåra att tvätta på egen hand (exempelvis vissa jackor)
 1. Skydda med rödceder och/eller fällor: För att skydda kläderna mot framtida malangrepp bör rödceder eller malfällor placeras ut. Det räcker generellt med en malfälla per garderob.

Betyg på guiden:

4.4/5 - (5 votes)