Möss

Problem med möss? Här hittas produkterna och tipsen som håller mössen på behörigt avstånd. Allt från förebyggande åtgärder till passande musfällor. 

Bli av med möss

 • Håll dem borta från hemmet

Förebygg, och minska, problem med möss genom att hålla rent från smulor och livsmedel som de kan äta. Se till att soptunnan och komposten är tät så de inte tar sig in där. Täta även springor i fasaden som kan vara mössens ”ingång” till hemmet. 

 • Skräm bort mössen

Sätt upp ultraljudsskrämmor i de rum som mössen iakttagits. Ljudet (som inte hörs av människor) är obehagligt för smågnagare som möss och råttor. 

 • Fånga och döda

Ställ ut passande musfällor i hemmet eller i trädgården. Inomhus kan exempelvis elektriska musfällor eller slagfällor/giljotinfällor väljas. Utomhus används främst slagfällor/giljotinfällor samt de mycket effektiva kolsyrefällorna. 

Vi rekommenderar 

Förebygg – Håll möss borta

Förebyggande åtgärder handlar främst om att inte ge mössen orsaker att ta sig in i bostaden. 

 • Håll livsmedel borta

Upptäcks möss inomhus bör stort fokus ligga på att hålla rent i köket så det inte finns smulor eller livsmedel för mössen att livnära sig på. 

 • Säkra soptunna och komposten

I soptunnor och kompost finns generellt både mat, värme och skydd för mössen. Se till att ha tätslutande lock på dessa och inte ha dem för nära bostaden. 

 • Håll efter kring fasaden

Undvik buskar och träd precis vid fasaden och håll gräsen kortklippt. Därmed skapas inte förutsättningar för att mössen ska trivas precis där. 

 • Täta springor – Stålull & tätningsmedel

Det räcker med en springa på drygt 5 mm för att en mus ska kunna tas sig in. Dessa tätas med stålull (speciellt för ändamålet) eller tätningsmedel. Fördelen med stålullen är att den lätt kan tas bort om man vill ändra tätningen. Detta medan tätningsmedlet sitter hårdare. Se även över golvbrunnar och rörskarvar så inte mössen kan komma in dessa vägar. 

Skydda

 • Skräm bort – Musskrämma

Musskrämmor sätts i ett vägguttag och avger ett högfrekvent ljud som smågnagare ogillar. Därmed hålls både möss och råttor borta. Ofarlig för människor och hundar/katter men bör aldrig användas om det finns gnagare som husdjur. 

Används inomhus för att skrämma bort möss från ett specifikt rum. Ljudvågorna går inte igenom väggar eller möbler så skrämman skapar enbart musfri zon i det rum där den är monterad. 

 • Rovdjurattrapp

Genom att ställa ut attrapper av rovdjur skräms både småfåglar och möss/råttor iväg. Attrapperna kommer inte minimera beståndet utan främst skrämma iväg mössen från öppna ytor. 

Fånga och döda möss

Det finns ett flertal olika musfällor. Välj fälla beroende på om den ska stå ute eller inne samt hur enkel den ska vara att hantera. 

 • Slagfälla  – Billig, Utomhus / Inomhus

Den billigaste och enklaste musfällan är slagfällan. Spänn bak bygeln, lägg ut lockbete och placera fällan där mössen brukar vara. Nackdelen är att fälla inte kan ställas där barn eller husdjur rör sig samt att den krossade musen behöver tas loss med händerna efter att den dödats. Det finns däremot flera olika slagfällor där vissa underlättar hantering av lockbetet och den döda musen. 

 • Inkapslad giljotinfälla – Säker slagfälla – Utomhus / Inomhus

En inkapslad giljotinfälla är fördelaktigare på de punkter där slagfällan har sina nackdelar. Med denna musfälla kryper musen in för att komma åt betet och dödas med en kraftigt slagg från en giljotin. Töm den genom att öppna upp sidan på musfällan. 

Någon kontakt med musen behöver aldrig ske och bete kan placeras ut utan risken att själv kunna skada sig. Tack vare inkapslingen är den inte farlig för husdjur eller barn. Exempel är Victor® Kill Vault. Kan användas både utomhus och inomhus.

 • Levande fångstDjurvänligt – Utomhus / Inomhus

Locka in musen i fällan med lockbete. Väl där inne kan inte musen ta sig ut. Se till att kontrollera levandefångstfällor ett par gånger per dygn så inte musen behöver vara fångad onödigt länge. Dessa finns i olika utföranden men har samma funktion. 

 • Elektrisk musfälla – Mycket användarvänlig – Inomhus

Elektriska musfällor är mycket populära för att fånga möss inomhus. Detta utifrån att fällan har flera fördelar i jämförelse mot slagfällan. Musen lockas in i fällan och dödas med säkerhet av fällans elektriska stötar. Säker att ladda, kan inte skada människor eller husdjur och ger inga krosskador på musen. 

Genom att välja en lite större modell (exempelvis Victor Multi-Kill) kan flera möss fångas utan att fällan måste tömmas efter varje fångst. Kan användas inomhus. 

Finns även modeller (Victor Smart-Kill) som är uppkopplade till en app via hemmets Wi-fi. Ha koll på alla fällor i hemmet vi appen. 

 • Kolsyrefällan – Döda 24 möss per laddning – Utomhus

Kolsyrefällan är automatisk och kan fånga/döda upp till 24 möss och råttor innan den behöver laddas om. Gnagarna dödas med ett kraftigt slag varpå de ramlar ut ur fällan. Nu kommer rovfåglar och andra rovdjur att ta den döda musen. På detta sätt minimeras populationen effektivt över lång tid. Enbart för utomhusbruk. 

 • Lockbete för möss

Till musfällor kan proteinrika livsmedel användas. Men enklast är att använda speciellt lockbete för möss som ger en tydlig doft som lockar till sig mössen. 

 • Musgift

Musgift placeras där mössen brukar befinna sig. Får de i sig giftet dör de inom ett par timmar. Nackdelen är däremot att musen kan dö och förmultna på ställen som skapar en obehaglig odör i hemmet. Generellt rekommenderas istället musfällor och musskrämmor när mössen ska bekämpas. 

Fem vanliga frågor

Är möss farliga?

Möss är inte farliga för människor eller husdjur. Däremot är det många som upplever dem som obehagliga. Faran är även att mössen gnager sönder möbler eller förstör livsmedel. I värsta fall gnager de på elledningar och skapar kortslutning/brand. De kan även sprida vissa sjukdomar.

Vilken musfälla är bäst?

Alla musfällor kan döda mössen effektivt. Var däremot noga med att kontrollera om den ska användas utomhus eller inomhus. Inomhus rekommenderar vi elektriska rått- och musfällor. Detta utifrån att musen med säkerhet dödas, fällan ofta har indikationslampa samt är säker att hantera. Utomhus kan flera varianter av slagfällor och giljotinfällor användas. Vid stora problem rekommenderas istället kolsyrefällan som dödas upp till 24 möss utan att behöva skötas om däremellan.

Kan råttfälla användas för att fånga både möss och råttor?

En del musfällor är så små att råttorna inte kommer lockas in i dem. Läs på produktbeskrivningen om fällan både kan fånga möss och råttor eller om den enbart är inriktad på möss.

Vad är passande bete för musfälla?

Generellt kan livsmedel som har mycket protein och fett användas. Exempelvis är bacon och torkat kött effektivt. Det fungerar även med fisk. Ett effektivt alternativ är att använda speciellt framställt lockbete.

Finns det musfällor som kan döda flera möss utan omladdning?

Ja, inomhus kan den elektriska musfällan Viktor Multi-Kill väljas. När musen dödats roteras den bort till en tömningskammare. Via indikator kan man se när den är full. Utomhus kan kolsyrefällan användas. Möss och råttor dödas genom ett kraftigt slag mot huvudet. Därefter ramlar den ur fällan och förväntas tas av asätare och rovdjur. Se därmed till att fällan sitter där andra djur kan komma åt. På detta sätt kan den döda upp till 24 möss innan kolsyrepatronen behöver bytas.

Se fler musprodukter

Betyg på guiden: