Plattbaggar » Stora Guiden (2023)

plattbaggar

Plattbaggar är små skalbaggar som angriper olika typer av spannmål och annat som lockar i skafferiet. De finns inte naturligt i den Svenska naturen, utan har följt med importerade varor. Du kan ovetande få med dig dem hem  från butiken och har du dessutom dina livsmedel intill värmealstrande apparater eller liknande, förökar sig plattbaggarna på kort tid.

Följande går vi igenom hur man undviker att plattbaggar etablerar sig, hur de ser ut och hur man kan motverka dem i hemmet.

Snabbguide

  1. Kontrollera:  Se över dina skåp med jämna mellanrum så ett eventuellt angrepp upptäcks i god tid.
  2. Fånga: Dammsug noggrant alla springor, lister och hörnor.
  3. Motverka: Förvara livsmedel i tätslutande burkar eller behållare samt undvik förvaring nära varma platser.

Kort om plattbaggar

Plattbaggar tillhör ordningen skalbaggar och det är vanligtvis den sågtandade plattbaggen som kan hittas i våra hem. Dess naturliga habitat är länder med långt mycket högre temperaturer än Sverige och de kan därför endast utvecklas i hög värme inomhus, gärna nära värmealstrande apparater. Det är i kontaminerade livsmedel, från produktion och livsmedelslager, via butiken, som plattbaggar följer med hem. Honan lägger äggen i livsmedlet, där larverna, direkt efter kläckning, kan börja äta. Spannmål, bröd, pasta, nötter, kryddor och torkad frukt är bara några exempel på vad de angriper. De påminner om mjölbaggar, men är mindre och luktar inte. På grund av att plattbaggarna är så små, tränger de sig även in i tätslutande förpackningar. 

Utseende

Plattbaggar är 2 – 3,5 millimeter och har en avlång kropp med ett nästan triangelformat huvud, två kraftiga antenner med 19 segment på vardera antennen. Plattbaggen varierar i färgerna bronsfärgad, mörkbrun eller svart. Den sågtandade plattbaggen har hullingar längs med sidorna på det mellersta kroppssegmentet, därav namnet. Larverna är cirka 3 millimeter, gulvita med brunfärgat huvud. 

Utvecklingsstadier

Honan, som i snitt lever i 8 månader, lägger cirka 50 – 300 ägg under sin livstid. Äggen, som läggs direkt i livsmedlet, kläcks efter 3 – 10 dagar. Larven bygger sedan ett kokongliknande skydd där den förpuppas under cirka en vecka för att sedan ha utvecklats till vuxen plattbagge. 

Motverka

Om angrepp upptäcks, är det viktigt att begränsa spridning genom att isolera angripna varor i exempelvis plastbackar med lock. Töm skafferi, hyllor, lådor och skåp och städa mycket noggrant. Dammsug alla vinklar och vrår och våttorka därefter alla ytor. Angripna varor (samt använd dammsugarpåse innan den kastas) bör placeras i tätslutande behållare eller väl förslutna påsar för sedan att frysas (- 18 grader, 4 – 6 dagar) eller värmebehandlas (+ 55 grader under cirka 2 timmar). Undersök alla varor innan de ställs tillbaka.

 Preventiv behandling

  • Förvara varor i skafferi och skåp i tätslutande behållare och burkar.
  • Städa kontinuerligt i de utrymmen torra matvaror förvaras i och kontrollera nyinköpta produkter.
  • Undvik att ha livsmedel nära värmealstrande apparater eller värmekällor som vedspisar och kaminer.
Klicka för att se fler produkter mot plattbaggar

Betyg på guiden:

4.2/5 - (8 votes)