Vägglöss » Stora Guiden (2023)

Vid minsta misstanke om vägglöss bör bekämpning och eventuell sanering påbörjas direkt. Dessa insekter är mycket svåra att bekämpa på egen hand. Har ni problem bör försäkringsbolag och saneringsföretag kontaktas. 

De produkter och tips som presenteras här hjälper dig att minimera risken för att få vägglöss samt upptäcka dem på ett tidigt stadie.

Snabbguide mot Vägglöss

Undvik problem via preventiva åtgärder

 • Håll kläderna i plastpåsar under resan: De allra flesta som får problem med vägglöss har fått dessa till bostaden genom att lössen följt med via resväskan vid utlandsresan. Ha kläderna därför alltid packade i plastpåsar och ställ väskan långt från sängen. Detta eftersom lössen trivs bäst i sängen.
 • Använd varningsfälla på resan: Ta med en enkel vägglössfälla på semestern. Då upptäcker ni snabbt om det finns löss på hotellet och kan agera snabbt. På detta sätt minimeras risken att ni åker hem med löss med i bagaget.
 • Tvätta och frys kläder efter resan: Tvätta alla kläder som varit med på resan i minst 60 grader. Detta som en säkerhetsåtgärd så de inte kommer in i bostaden och sprider sig.

Upptäck vägglöss med varningsfälla

Lättaste sättet att upptäcka vägglöss är att sätta ut insektsfällor för krypande insekter. Eftersom vägglöss inte kan hoppa eller flyga är det tvungen att klättra upp till sängen eller soffan. Finns det då en fälla på vägen kommer de fastna där.  

Montera fällan på platser där vägglöss kryper, exempelvis sängben. Därmed skapas en ”barriär” som de inte kommer förbi. Lössen, och andra krypande insekter, fastnar på klisterfällan. Bör bytas ut så fort klisterarket är fullt eller inte längre känns klibbigt. 

Om fällan fångar vägglöss betyder det att du har problem med vägglöss och att du kan behöva sanera bostaden. Fällan ska inte ses som en bekämpning av lössen utan som en varningsklocka att det finns löss i hemmet.

Skydda

Framförallt är det skyddsprodukter till sängen som bör användas vid bekämpning av vägglöss. Detta eftersom lössen trivs mycket bra i sängen. Även om sanering genomförs är det vanligt att man får bo kvar i bostaden. För att därmed minska mängden löss i sängen kan flera skydd användas.

 • Madrassskydd: Med ett madrasskydd skapas ett tydligt skydd mot kvalster och vägglöss. Skyddet gör att insekterna varken kan ta sig till eller från madrassen. Kan användas på resan som förebyggande skydd eller under sanering för att minimera problemet med löss i sängen.
 • Plasta in… Även om du beställt sanering kan det ta någon vecka innan saneringsföretaget påbörjar saneringen. Under denna tid är det bra att försöka begränsa lössen spridning. Plasta in de möbler där vägglöss hittats. Vanlig byggplast fungerar utmärkt. Är det ett rum som är angripet så stäng dörren och se till att det är tätt i springor.
 • Sängskydd mot vägglöss: Är du oroad för att det finns vägglöss på hotellet eller vandrarhemmet ni besöker på semestern? Montera vägglösskydd på sängen. En bred tejpremsa tejpas kring hela sängramen. Löss som kryper över tejpen kommer dö inom någon vecka. 

Döda och sanera vägglöss

Vid problem med vägglöss rekommenderas alltid en total sanering. Detta är inget som en privatperson kan genomföra själv. Det ska ske av ett saneringsföretag. Produkterna nedan är därmed kompletterande produkter till sanering samt kan användas för att begränsa problemet.

 • Fälla för löss: Limfällan som används som komplettering vid sanering eller som varningssignal (se varningsfälla ovan) för att påvisa att problem med löss finns.
 • Loppspray: Loppspray dödar både ägg och färdigutvecklade loppor. Spraya på lopporna, eller där de upptäckts, varpå silikoner i sprayen kapslar in dem varpå de dör.
 • Tvätta lakan, kläder, textil: Lägg ner textilier, som eventuellt angripits, i plastsäckar. Behåll säckarna stängda till allt kan tvättas i 60 grader ett par timmar. Se till att sedan kassera säcken.

  Det viktiga är att vägglössen inte sprids i hemmet under denna process – något som är lätt hänt om man inte är mycket noga. 

 • Ta hjälp med saneringen: Det är inte lätt att få bort alla vägglöss från en bostad när de väl börjat sprida sig. Det viktigaste är därför att jobba preventivt och minimera risken att de kommer in. Använd även fällor som snabbt påvisar om problem uppstår.

  Upptäcks vägglöss kan saneringsföretag kontaktas som därför dödar alla löss inom det angripna området. Uppstår problemet i en hyresrätt ska fastighetsägaren kontaktas, vid bostadsrätt kan kontakt tas med styrelsen. Se alltid över om sanering är något som ingår i försäkringen. 

 
Se fler produkter mot vägglöss

FAQ – Vanliga frågor vägglöss

Hur kommer vägglöss in i bostaden?

Överlägset vanligast är att lössen kommer in i bostaden via kläder eller en resväska som använts under semestern. Det viktigaste är därför att undvika detta genom att exempelvis ha med lössfälla under resan. Då kan man upptäcka om det finns löss på boendet. De kan även komma in via produkter som köps på second-hand. Detta då främst sängar och sängtillbehör.

Täcker försäkring för angrepp av vägglöss?

Det varierar vad försäkringen täcker men det är i sådant fall villaförsäkringen som ger detta skydd. Bor du i hyresrätt kan fastighetsägaren genomföra sanering och bor du i bostadsrätt kan föreningen ha en gemensam försäkring som ersätter vid skadedjursangrepp.

Kan jag få bort vägglöss med städning?

Nej, det kommer till största sannolikhet krävas sanering. Kontakta försäkringsbolaget och boka en tid för konsultation med ett saneringsföretag. Att börja städa kan till och med försämra förutsättningarna för sanering då det blir svårare att lokalisera var lössen befinner sig.

Jag har upptäckt vägglöss -vad ska jag göra?

Begränsa spridningen genom insektsfällor, loppspray och olika slags sängskydd. Plasta in möbler, kläder och annat som angripits. Ring direkt till försäkringsbolag eller fastighetsägaren för att planera in sanering. Ju fortare sanering kan ske desto bättre. De produkter som finns mot vägglöss ska enbart ses som begränsande och kan inte användas för att få bort vägglöss helt.

Är vägglöss farligt?

Vägglöss är inte farliga men kan skapa stora mängder bett och en kraftigt irriterande klåda. Lössen biter på nätterna på den som sover i sängen. Det är även i sängen som lössen främst trivs.

Betyg på guiden:

4.3/5 - (3 votes)