Råttor tar sig gärna in i våra bostäder, speciellt när utomhustemperaturen sjunker, för att söka både värme och föda. Men ha att råttor omkring sig är inte bara obehagligt utan kan både ställa till med skada och utgöra en hälsorisk. Råttor sprider smitta genom sin avföring och sin urin och kan dessutom orsaka väldigt stor skada genom att de gnager sönder både isolering och elektriska ledningar i huset. Råttor trivs ofta mycket bra i källare och avlopp, det vill säga i fuktiga omgivningar i närheten av människor.

Victor® Elektrisk Råttfälla: ✅ Bästa I Test

Victor® Elektrisk råttfälla

  • Bästa val av GardenHome.se 

Victor Elektronisk råttfälla är säker och enkel att använda och kan döda ca 50 råttor på en uppsättning batterier. Fällan registrerar när en råtta är inne i fällan varpå råttan elimineras snabbt och effektivt av en stark elektrisk stör. Efter fångst lyser en indikatorlampa för att indikera att det är dags att tömma fällan och beta den på nytt. Fällan töms enkelt utan kontakt med bytet.

Tanarex™ Råttfälla: ✅ Bästa klassiska fällan!

Tanarex™ Råttfälla

  • Bästa premium av GardenHome.se 

Råttfälla Tanarex är en stadigt och smart konstruerad råttfälla som fungerar enkelt och smidigt tack vare den simpla konstruktionen. Med sin stora slitplatta har råttfällan lång livstid. Den är enkel att rengöra och går att använda flera gånger om.

Goodnature® A24 Kolsyrefälla: ✅ Extra

Goodnature® A24 Kolsyrefälla

  • Bästa professionella av GardenHome.se 

Goodnature 24 är en kolsyrefälla och skiljer sig därför från de andra varianterna av fällor. Det är en automatisk kolsyrefälla som används för effektiv bekämpning av råttor och möss. Kolsyrefällan klarar av 24 byten på en kolsyrepatron och kan användas både inomhus och utomhus. Direkt efter att ett byte har dödats återställer fällan sig själv automatiskt och är därefter redo för nästa byte.

Goodnature 24 är främst avsedd för professionellt bruk såsom fastighetsägare, lantbruk, industrier och parker men kan givetvis även användas av privatpersoner som drabbats av problem med möss och råttor.

Effektiv bekämpning av råttor med hjälp av råttfällor

Det är mycket viktigt att börja bekämpa direkt om du upptäcker att du har besök av råttor i eller runt ditt hus. En råtta betyder oftast att det finns fler och dessutom förökar de sig snabbt, en enda hona kan nämligen föda 100 ungar inom ett år. 

Om du gjort ditt bästa för att förebygga att råttor ska kunna ta sig in i ditt hus, genom att till exempel kontrollera att de inte lockas in av mat eller foder eller att de inte har någon väg in, men de ändå lyckats ta sig in, så finns flera sätt att bekämpa dess framfart.

Var beredd på att det ibland kan ta tid att bli av med alla råttor, därför är det förebyggande arbetet och tätningen av huset minst lika viktigt som korrekt utplacerade och effektiva fällor.

Var ska råttfällan placeras?

Försök att hitta spår av råttorna så du kan fastställa inom vilket område de befinner sig. Det kan tex vara spår av spillning eller att du hör skrapljud från dem på nätterna. Råttor är skygga djur som föredrar att hålla till utmed väggar eller på andra väl skyddade platser. Placera därför råttfällan utmed en vägg. Om du använder klassiska slagfällor är ett bra knep att placera två fällor med ”ryggen” mot varandra så kan inte råttan komma åt betet från baksidan av fällorna vilket gör chansen större att råttan fångas.

Vilket bete ska jag använda i råttfällan?

Råttor äter det mesta så det finns många olika typer av bete som du kan använda. Däremot är det en myt att ost skulle vara det bästa lockbetet. Välj istället något proteinrikt bete exempelvis kött, nötter, jordnötssmör eller choklad. Det finns även färdiga lockbeten att köpa som är mycket effektiva.

När ska jag välja en elektrisk råttfälla?

Det finns flera fördelar med en elektrisk råttfälla mot den något enklare slagfällan. Råttan dödas med större säkerhet och du kan tömma fällan utan att behöva röra vid råttan. Med en slagfälla kan nämligen råttan fastna, utan att dö. Fällan har ofta en indikering vid fångst vilket är smidigt om fällan används i mörkare utrymmen. De elektriska fällorna är även lättare att ladda utan att riskera ett slag över fingrarna.

När ska jag inte använda en elektrisk råttfälla?

Elektriska råttfällor ska aldrig användas i kallutrymmen eller utomhus. Det finns i detta fall en risk för att fukt gör att fällan blir kortsluten. Använd istället en råttfälla som inte är elektrisk.

Betyg på guiden: