”GrönVäx” gödselstav för träd & buskar

79 kr

Produkten är slut i lager hos oss, du hittar den hos vår samarbetspartner på knappen nedan.

Slut i lager

”GrönVäx” gödselstaven för träd & buskar

En gödselstav med näring speciellt utvecklad för att gödsla träd och buskar. Gödselstaven innehåller alla näringsämnen som träd och buskar behöver och används genom att man tar ett spett och gör ett hål i marken utmed trädet eller buskens dropplinje och lägger ner staven. 

När man planterar buskar och träd gör man det ofta efter konstens alla regler. Problemet kan vara att närliggande gräs ”äter upp” näringen efter några år och plötsligt börjar trädet att växa sämre. Då är GrönVäx en jättebra produkt som sköter arbetet med gödslingen åt dig.

Detta har flera fördelar:

  • Näringen hamnar direkt vid rötterna och rinner inte bort med regnvatten.
  • All näring går till trädet och minskar risken för att gräset snor åt sig den.
  • Häckar som är glesa nedtill blir tätare.
  • Verkar under lång tid, ca 3 år.
  • Lätt att använda. 

Dosering:

BEHOV 

STAMDIAMETER  ANTAL STAVAR
Träd, etablerade  5 cm  2 st 
  5-10 cm  3 st 
  Över 10 cm  3-5 st
Buskar, etablerade Lägre än 2 m 2 st
  Högre än 2 m 4 st

GrönVäx bör förvaras torrt och rumstempererat.

Instruktion

  1. Gör ett hål i marken. Hålet görs med ett spett eller liknande redskap och görs utmed trädets dropplinje. Hålet bör vara 3-4 dm djupt beroende på markförhållanden. En torrare jordmån har något djupare rötter och gynnas följaktligen av ett något djupare hål.
  2. Avlägsna gödselstavens övre vita lock. Placera staven så att dess övre del är 1-3 dm under markytan. Fördela på liknande sätt resterande stavar jämnt fördelat utmed trädet eller buskens dropplinje.
  3. Stampa till med klacken ovanpå jorden så hålet försvinner.
  4. Njut av att trädet eller busken nu i all enkelhet kan frodas och åtnjuta sig den näring som den behöver.

 

Näringsinnehåll viktprocent:
Totalkväve (N) 15 (Varav Nitrat 3,0 Ammonium 7,0 Urea 2,0 Metylenurea 3,0) / Fosfor (P) 3,0 / Kalium (K) 11 / Magnesium (Mg) 1,2 /Svavel (S) 9 / Bor (B) 0,036 / Koppar (Cu) 0,015 / Järn (Fe) 0,6 / Mangan (Mn) 0,24 /Molybden (Mo) 0,001 / Zink (Zn) 0,012